Tugasan Teknologi komputerNama : Rohana Binti Mohamed Arasad
kumpulan : EL _ B 14
Pensyarah :Cik Amily Shafila binti Shariff
Program : PJJ (Universiti Perguruan Sultan Idris)

Isnin, 12 Disember 2011

contoh soalan


BAHAGIAN A

Pilih jawapan yang anda fikirkan sesuai


01.       Merekod wang jualan adalah bertujuan
           
A.    Untuk mengetahui jumlah jualan.
B.     Untuk mengetahui kerugian.
C.     Untuk mengetahui keuntungan.
D.    Untuk mengetahui kedudukan kewangan.

02.       Peniaga dapat meningkatkan hasil jualannya menerusi
           
A.    propaganda
B.     hadiah percuma
C.     jualan murah
D.    promosi

03.       Etika Jualan dapat didefinasikan sebagai

A.    Nilai moral yang baik dan diamalkan oleh peniaga
B.     Cara mendapatkan keuntungan yang banyak
C.     Langkah yang diamalkan oleh peniaga bagi mengelakkan kerugian.
D.    Membekalkan barangan yang berkualiti tinggi.

04.       Pernyataan manakah benar mengenai risiko jualan.
           
A.    Peniaga akan mendapat keuntungan.
B.     Barangan jualan kurang bermutu.
C.     Kemungkinan peniaga mengalami kerugian.
D.    Pelanggan mendapat layanan yang kurang memuaskan.

05.       Sebuah  poster yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut, kecuali

A.    Mesej yang panjang
B.     Kreatif pemilihan perkataan dan warna
C.     Saiz huruf yang sesuai.
D.    Reka bentuk yang menarik.

06.       Amalan yang unik tentang etika jualan secara Islam ialah

A.    Penjual dapat keuntungan yang banyak.
B.     Hanya untuk pembeli Islam sahaja.
C.     Tidak mengharapkan keuntungan .
D.    Terdapat akad jual beli.
07.       Sesuatu perniagaan dianggap mendapat keuntungan apabila

A.    Jumlah pendapatan sama dengan jumlah perbelanjaan.
B.     Tiada risiko semasa jualan.
C.     Perbelanjaan melebihi jumlah pendapatan.
D.    Pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan.

08.       Risiko dalam perniagaan tidak dapat dikurangkan  dengan langkah-langkah berikut

A.    Sentiasa mengutamakann pembeli
B.     Meningkatkan harga barangan
C.     Mengamalkan sikap dan etika yang baik
D.    Mengetahui kehendak pembeli dan pasaran semasa.

09.       Tempat-tempat berikut adalah tempat menampal poster kecuali

A.    di belakang bas
B.     papan iklan di tepi jalan
C.     tiang elektrik atau telefon
D.    dinding atau papan kenyataan kedai

10.       Pilih pernyataan yang berkaitan dengan punya risiko dalam perniagaan
           
i.                    risiko yang berpunca daripada manusia
ii.                  risiko yang berpunca daripada persekitaran
iii.                risiko yang berpunca daripada barang jualan
iv.                risiko yang berpunca daripada alam

A.    i, iii, dan iv
B.     I, ii, dan iii
C.     I, ii, dan iv
D.    ii, iii, dan iv

BAHAGIAN B :

Isikan tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan

lokasi             promosi                 risiko                   penindasan              undang-undang

etika jualan    banjir                     merekod              pendapatan             akad


01.       Kebarangkalian atau kemungkinan perniagaan yang diusahakan mengalami kerugian dipanggil _____________.


02.       Setiap peniaga perlu mengamalkan _________________ bagi menjamin kejayaan dalam perniagaan.


03.       Semua maklumat mengenai barangan dapat disampaikan kepada pengguna menerusi _____________.


04.       Peniaga perlu ___________ jualan untuk mengetahui kedudukan kewangan perniagaannya.


05.       Peniaga memperolehi keuntungan daripada perniagaannya apabila jumlah ____________ melebihi jumlah perbelanjaan.


06.       Penampalan poster juga terikat kepada ________________ agar peniaga tidak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa tempatan.


07.       _________ jual beli adalah amalan jualan secara Islam antara penjual dan pembeli.


08.       Pemilihan ___________ perniagaan yang sesuai akan mengurangkan risiko kepada peniaga.


09.       ___________ adalah risiko yang berpunca daripada alam.


10.       Islam menekankan amalan perniagaan tanpa _______________ kepada pengguna.

BAHAGIAN C :

Padankan pernyataan di ruangan A dengan ruangan B

01.       Peniaga perlu mengamalkan nilai moral yang baik dalam                Promosi
            perniagaan.

02.       Setiap peniaga perlu berani menghadapi cabaran dan                       Merekod
            dugaan dalam perniagaannya.

03.       Usaha ini perlu dijalankan secara terancang dan berterusan             Etika jualan
            agar pengguna terus membeli barangan yang dijual.

04.       Setiap urusan jualan dan pembelian barangan perlu dicatat-            Insurans
            kan agar peniaga mengetahui kedudukan kewangan
            perniagaannya.

05.       Peniaga akan mendapat gantinya daripada syarikat                         Risiko jualan
            kewangan jika berlaku kebakaran.

06.       Ah Chong tidak menggunakan modal menjual barangan                 Pesaing
            yang dibekalkan di kedainya.

07.       Peniaga harus berani menghadapi peniaga lain yang                       Poster
            menjual barangan yang sama.

08.       Encik Ramlan menjelaskan baki bayaran perabot                           Komisyen
            seperti yang telah dijanjikannya tempoh hari.

09.       Cik Lim Siew Tin menggunakan promosi yang murah
            dan sesuai untuk menghebahkan hari pembukaan                           Etika Islam
            kedai emasnya.

10.       Encik Zakari melafazkan akad jual beli setelah membeli
            barangan di kedai Encik Zohir.                                                       Etika PembeliBAHAGIAN D:

Tanda þ pada jawapan yang betul dan ý pada jawapan yang salah


01.    Perniagaan Puan Azizah mengalami kerugian apabila jumlah               [                 ]
         pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan.

02.    Untung rugi sesuatu perniagaan dapat dilihat berdasarkan
         rekod jualan.                                                                                          [                 ]

03.    Promosi sesuatu barangan akan dapat meningkatkan lagi
         kualiti barangan.                                                                                     [                 ]

04.    Encik Roslan menggunakan belakang bas bagi
         mempromosikan perniagaan yang baru dikendalikannya.                     [                 ]

05.    Etika jualan secara Islam adalah unik kerana terdapat
         amalan akad jual beli.                                                                             [                 ]

06.    Sesuatu perniagaan akan bertambah mundur sekiranya
         peniaga mengamalkan etika yang baik.                                                  [                 ]

07.    Penjualan air tebu mungkin mengalami risiko yang tinggi
         sekiranya hujan turun.                                                                            [                 ]

08.    Puan Jamaliah mengambil insuran untuk mengurangkan
         risiko dalam perniagaannya.                                                                   [                 ]

09.    Mengamalkan etika jualan yang baik akan mengurangkan
         risiko jika berlaku bencana alam.                                                           [                 ]

10.    Buku rekod pendapatan dan perbelanjaan tidak dapat
         membantu peniaga mengesan aliran wang perniagaannya.                    [                 ]

     

contoh RPH KH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN                     : EMPAT MAWAR
MASA                        : 1 JAM
BIDANG                    : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK                       : TUMBUHAN HIASAN
SUB TAJUK               : PENGENALAN
                                   : JENIS TUMBUHAN HIASAN

HASIL PEMBELAJARAN : PADA AKHIR  SESSI PELAJARAN MURID DAPAT :
ARAS 1
1.       MENGENAL TUMBUHAN T
ARAS 2


ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
BAHAN


SET INDUKSI
5 MINIT


Memperkenalkan murid murid kepada tumbuhan hiasan


Guru menayangkan slaid gambar – gambar taman.

Murid memerhati dan memberikan pandangan tentang gambar


Gambar taman

lampiran 1
gambar tamanSet induksi.docx

LANGKAH 1

15 MINIT

Jenis jenis tumbuhan hiasan

1.       Naungan
2.       Renek
3.       Bunga semusim
4.       Rumput
5.       Palma
6.       Menjalar
7.       Memanjat


Guru menunjukan gambar tumbuhan hiasan dan menerangkan jenis-jenis tumbuhan tersebut serta ciri-ciri tumbuhan tersebut.Guru juga meminta pandangan murid tentang nama dan ciri-ciri lain pada tumbuhan tersebut.

Murid memerhati penerangan guru dan memberi sumbang saran tentang tumbuhan yang ditunjukkan.

Gambar taman dan labelnya
Gambar contoh contoh tumbuhan hiasan


Lampiran 2

LANGKAH 2
25minit

Meninjau tumbuhan hiasan dipersekitaran sekolah.
Melihat sendiri tumbuhan sebenar.

Guru membawa murid melawat kawasan sekolah dan menerangkan ciri ciri yang ada pada tumbuhan
Hiasan


Murid  dipecahkan dalam kumpulan kecil . Murid di minta memerhati dan mencatat ciri ciri yang pada tumbuhan yang dilihat mereka.
Murid menceritakan hasil tinjauan mereka.
Bahan maujud.taman taman di sekolah

Lampiran 2
Gambar taman disekolah

LANGKAH 10 minit


Aktiviti pengukuhan
(Aktiviti kumpulan )

Guru menampalkan gambar taman di papan hitam dan mengedarkan kad nama-nama jenis tumbuhan pada setiap  kumpulan.


Murid berbincang dalam kumpulan untuk menentukan jenis tumbuhan dan wakil kumpulan akan menampalkan pada gambar yang ditampal guru

Ketua kumpulan menyatakan ciri pada jenis tumbuhan yang dipilihnya


Kad gambar dan kad nama-nama jenis tumbuhan

Lampiran 3


PENUTUP
5 minit

Membanding bezakan jenis-jenis tumbuhan hiasan


Guru mengedarkan lembaran kerja


Guru membincangkan jawapan


Murid membuat lembaran kerja secara individu

Murid menyemak jawapan


Lembaran kerja

Lampiran 4


NOTA

JENIS TUMBUHAN
·         Renek
·         Naungan
·         Palma
·         Penutup bumi
·         Semusim
·         Memanjat dan menjalar
·         Kaktus
Nota jenis tumbuhan hiasan


Bil


Jenis tanaman

Ciri- ciri tumbuhan

batang

bunga

daun

Jangka hayat

Jenis pokok

Nama pokok

1

Pokok renek

Keras dan rapuh.ranting yang banyak


Pelbagai jenis bunga dan warna

Daun yang banyak dan ada yang berwarna warni

Jangka hayat yang lama

Ketinggian antara 5 dan 6 meter

Bunga raya
Bunga alamanda
Bunga exora
Bunga kertas
Dll


2

Pokok naungan

Batangnya besar dan keras

Kurang berbunga

Daun yang lebat

Jangka hayat lama

Ketinggian lebih 6 meter

Pokok tembusu
Pokok beringin
Pokok angsana
Dll


3

Pokok bunga semusim

Batangnya lembut dan liat


Bunga yang cantik ,berwarna-warni dan banyak


Daun yang sederhana

Hidup dalam 3-4 bulan.mati selepas habis berbunga


Ketinggian kurang 3 meter

Bunga balung ayam
Bunga keembong
Bunga matahari
dll

4

Pokok palma

Hanya satu batang sahaja

Kurang berbunga

Sejambak daun

Jangka hayat lama

Ketinggian antara 5 – 6 meter

Pokok pinang raja
Pokok kelapa gading
Pokok pinang manila
dll

5

rumput

Batang yang lembut

Kurang berbunga/bunga kecil

Daun yang banyak dan ada berwarna warni

Jangka hayat sederhana

Kurang 30cm

Rumput
Arachis
Dll

6

Pokok memanjat dan menjalar

Batang lembut dan berair

Berbunga kecil

Daun yang sederhana

Jangka hayat sederhana

Menjalar dan memanjat

Pokok hemingrapis
Bunga kembang pagi
Bunga ros jepun
Dll


7

kaktus

Lembut dan  berair

Pelbagai warna.sedikit

Tiada (sangat kurang)

Jangka hayat sederhana

Kurang penggunaan air

kaktus

CONTOH GAMBAR JENIS JENIS TUMBUHAN

Pokok renek
·         Tumbuhan berkayu
·         batangnya yang banyak dan lebih rendah
·         Tinggi kurang daripada 5-6 m tinggi
1. bunga kertas                                                              2. bunga alamanda
 3. Bunga ixora
   
        4.  bunga tagetas                                                       5. Kembang pagi


Pokok naungan
·         Tinggi : Lebih dari 5 meter
·         Berbatang tunggal 
·         kegunaan teduhan dan penahan angin          
·         Pokok Naungan - Pokok Naungan ditanam untuk memberikan teduhan suatu tempat. Contohnya Pokok Tembusu, Beringin, dan Angsana                             
 Semarak api, Bunga tanjung dan Tembusu

·         http://3.bp.blogspot.com/_LgynABZf3HU/SCY9bfSpERI/AAAAAAAAAAU/OXabfubWOG0/s200/angsana.jpg

Palma
·         Batang tunggal tidak bercabang diakhiri dengan sejambak daun                     
·         Rafis, Pinang Raja, Pinang Manila, Pinang Kuning,Pokok palma ,Pokok Kelapa Gading dan Pokok Pingang Manila.

Text Box: palmahttp://3.bp.blogspot.com/_LgynABZf3HU/SCZEmfSpEVI/AAAAAAAAAA0/rEcEondoie4/s200/pokok+pinang.jpg
Rumput
·         Rumput yang di tanam di padang permainan, golf, pinggiran jalan dan di laman rumah           
 Axonopus, Bermuda, Zoysia, Serangoon dan St Augustine
http://4.bp.blogspot.com/_LgynABZf3HU/SCZIgvSpEZI/AAAAAAAAABU/qoNrV1MgUMk/s200/rumput.jpg
Semusim
·         Tumbuhan yang hidup dalam jangkamasa yang singkat. mati selepas berbunga
·         Tumbuh dengan cepat melalui biji benih.
·         Mengeluarkan bunga yang banyak.                            
·         Selalu digunakan untuk hiasan pentas.        
Contoh                                                                     
1.       Impatiens balsamina - ( Balsam )
2. Zinnia spp - ( Zinnia )
3. Tagetes erecta - ( African )
4. Portuluca Grandiflora - ( Rose Moss )
5. Petunia spp - ( Petunia )
6. Dianthus spp - ( Mini Carnation )
7. Celosia spp - ( Cockscomb )
2.      


Memanjat dan menjalar
Pokok memanjat / menjalar - Contohnya Pokok Bunga Kembang Pagi dan Pokok Bunga Ros Jepun

.http://4.bp.blogspot.com/_LgynABZf3HU/SCZGMvSpEWI/AAAAAAAAAA8/ik1aviqw2Jw/s200/kembang+pagi.jpg

Kaktus
Pokok kaktus - Contohnya Espestoa Lanata dan Cereus Peruvianus

http://3.bp.blogspot.com/_LgynABZf3HU/SCZJpfSpEaI/AAAAAAAAABc/oBrkD2ym3EI/s200/kaktus.jpg


BAHAN BANTU MENGAJAR
Set induksi
Slaid gambar taman
Murid memerhati gambar dan memberi pandangan tentang gambar
Slaid 1
Slaid 2Penerangan tentang tumbuhan
Langkah 1
Guru menerangkan jenis-jenis tumbuhan hiasan dan menunjukan gambar kepada murid.
Text Box: naunganText Box: Tutup bumiText Box: renekText Box: semusim
Text Box: palma
Text Box: Memanjat dan menjalar


Aktiviti kumpulan.
Guru menampalkan gambal taman dipapan hitam, murid menampalkan jenis tumbuhan.
 Kad kepada murid (satu kumpulan satu kad )Text Box: Pokok renek
Text Box: Pokok naunganText Box: RumputText Box: Memanjat dan menjalarText Box: Bunga semusim

 

PENILAIAN
Lembaran kerja
Nama :____________________________________
Kelas :______________________________________
Padankan jenis tumbuhan dengan ciri-cirinya.